• bip
  • epuap
  • logo ue

Oddział Wewnętrzny - Reumatologia

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Andrzej Kamiński
specjalista reumatolog
Zastępca Kierownika
lek. med. Agnieszka Kowal
specjalista reumatolog
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Izabela Parkot
specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 338

Gabinet lekarski:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 421

Dyżurka pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 434

Sekretariat:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 361

Dla pacjentów:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 363

SKYPE: link

Lekarze

lek. med. Anna Parkot
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

Zakres działalności

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Wewnętrznym - Reumatologia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

  • Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
  • Diagnostyka i leczenie chorób tkanek miękkich
  • Diagnostyka i leczenie chorób zapalnych stawów
  • Diagnostyka i leczenie chorób niezapalnych kości i stawów
  • Diagnostyka i leczenie układowych chorób tkanki łącznej
  • Diagnostyka i leczenie chorób dermatologicznych
  • Diagnostyka i leczenie w ramach programów lekowych (ŁZS i RZS)
  • Zabiegi lecznicze z zakresu fizjoterapii

Dodatkowe informacje

Dr Janusz Peter napisał w roku 1957: "W lipcu b.r. stworzony zostanie nowy oddział gośćcowy na 35 łóżek w oddzielnym pawilonie jednopiętrowym, do którego wzniesienia przyczynił się niemało Komitet Rozbudowy Szpitala i pracownicy szpitala. Rozrobieniem bowiem zaprawy wapiennej oraz znoszeniem cegły na budowę zajęli się niemal wyłącznie sami pracownicy szpitala, tak salowe jak i pielęgniarki oraz lekarze, wyjąwszy jednego, który odmówił samoopodatkowania się na ten cel pomimo, że wszyscy inni łożą od comiesięcznych poborów drobne datki od dwóch lat".

Pierwszym ordynatorem był lek. Zdzisław Martinka do 1993. Następnym ordynatorem został Wiesław Proc - do stycznia 2007, obecnie Kierownikiem Oddziału jest lek. med. Andrzej Kamiński Pierwszą pielęgniarką oddziałową była pani Danuta Kowalska, następną Maria Wiśniewska a obecnie Izabela Parkot.

Już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku twórcy tego oddziału zdawali sobie sprawę jak ważny problem zdrowotny stanowią choroby reumatyczne.

W chwili obecnej pacjenci cierpiący na choroby reumatyczne przyjmowani są w większości w trybie planowym. Terminy przyjęć ustalane są według kolejności zgłoszeń, tylko przypadki ostre przyjmowane są w trybie nagłym. Przy oddziale znajduje się dział fizykoterapii. Dzięki temu pacjenci w trakcie hospitalizacji korzystają z leczenia prądami interferencyjnymi, polem magnetycznym, ultradźwiękami, korzystają z masaży wirowych i sali gimnastycznej. Fachowy personel tego działu służy wszechstronną pomocą. W ramach leczenia stosowane są procedury nakłuć stawowych, okołostawowych i okołokręgosłupowe (tzw. blokady). Oddział prowadzi również trzy programy terapeutyczne leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów infliximabem, adalimumabem, golimumabem i etanerceptem.

Powyższe programy to najnowocześniejsze metody leczenia dzięki którym komfort życia pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów znacznie się poprawia i chroni przed niepełnosprawnością.

Dzięki półwiecznej historii oddziału personel czuje się zobowiązany do podtrzymywania jego tradycji.

Liczba łóżek w Oddziale: 24

Oddział chirurgiczny