• bip
 • epuap
 • logo ue

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Krzysztof Żukowski
specjalista chirurg
Zastępca Kierownika
lek. med. Kamil Mazur
specjalista chirurg
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Małgorzata Szewczak
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 471

Gabinety lekarskie:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 498, 455

Dyżurki pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 413, 496

SKYPE: link

Lekarze

lek. med. Bernard Żaroffe
specjalista chirurg
lek. med. Paweł Poteralski
specjalista chirurg
lek. med. Tomasz Pękalski
specjalista chirurg
lek. med. Jan Krystyniecki
specjalista chirurg
lek. med. Dionizy Hałasa
specjalista chirurg

Zakres działalności

Zakres usług medycznych świadczonych w oddziale  Chirurgii Ogólnej i Urazowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

 • Laparoskopowa i klasyczna cholecystektomia
 • Klasyczna appendektomia
 • Leczenie operacyjne przepuklin z wszczepem lub bez
 • Zabiegi klatki piersiowej – otwarty lub zamknięty drenaż klatki piersiowej, nakłucie opłucnej
 • Diagnostyka i leczenie laparoskopowe, klasyczne i zachowawcze chorób jelita cienkiego
 • Diagnostyka i leczenie laparoskopowe, klasyczne i zachowawcze chorób jelita grubego
 • Diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze chorób żołądka i dwunastnicy
 • Leczenie operacyjne niedrożności przewodu pokarmowego
 • Leczenie perforacji przewodu pokarmowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób trzustki
 • Inne zabiegi jamy brzusznej
 • Leczenie laparoskopowe krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Zabiegi operacyjne w zakresie układu moczowo-płciowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne urazów
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne urazów głowy
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zwichnięć i złamań w obrębie obręczy barkowej i kończyny górnej
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zwichnięć i złamań w obrębie miednicy i kończyny dolnej
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów w obrębie kończyny górnej
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów w obrębie kończyny dolnej
 • Implantacja portu naczyniowego

Dodatkowe informacje

Oddział istnieje od 1927 roku, gdy Dyrektorem Szpitala został dr Janusz Peter.  Początkowo liczył 12 łóżek,  wykonywano  około 300 zabiegów operacyjnych rocznie. Już w roku 1932 krew do badania przesyłano do Pracowni Serologicznej we Lwowie, a inne materiały (wycinki, wyskrobiny) do zakładu Anatomii Patologicznej we Lwowie. Po śmierci dr Janusza Petera w 1963 roku, Oddział do 1970r. prowadził lek. med. Antoni Wojtkowiak. W latach 1970 - 1993 Ordynatorem był lek. med. Władysław Madeja, od 1993r do 2007r lek. med. Zbigniew Typek, od 2007r do 2014r lek. med. Bernard Żaroffe, od 2014r do 2016r lek. med. Jan Krystyniecki, a od 2016r Kierownikiem Oddziału jest lek. med. Krzysztof Żukowski.

W oddziale hospitalizowanych jest rocznie około 2000 chorych, wykonujemy około 1000 zabiegów operacyjnych  z zakresu chirurgii ogólnej i urazowej.

Doświadczony zespół lekarski składa się z 7 specjalistów chirurgii ogólnej. Pacjentami opiekuje się zespół  pielęgniarek wykazujących się profesjonalizmem i empatią oraz rehabilitanci i opiekunowie medyczni.

Oddział Chirurgii ogólnej i urazowej dysponuje 23 łóżkami w salach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych  oraz dwoma salami operacyjnymi. W leczeniu operacyjnym oddział stosuje najnowsze techniki i metody operacyjne takie jak laparoskopia, staplerowe techniki zespoleń tkanek ( przy użyciu szwów mechanicznych), wszczepianie syntetycznych siatek, stosowanie implantów do zespoleń kości. Posiadamy akredytację do specjalizowania z zakresu chirurgii ogólnej (2 miejsca akredytacyjne). Oddział Chirurgii współpracuje z Pracownią Endoskopową wykonującą pełny zakres zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewniającym opiekę dla najciężej chorych pacjentów. Dział Diagnostyki Obrazowej wykonuje wszelkie podstawowe badania rtg, tomografię komputerową, badania ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny. Należy podkreślić, że współpraca obejmuje również inne jednostki znajdujące się w  SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim. Umożliwia to wszechstronną, wielospecjalistyczną opiekę nad chorym, zapewniając tym samym pełne bezpieczeństwo naszym pacjentom.

Prowadzimy w pełnym zakresie kompleksową diagnostykę i leczenie:

 1. ostrych i przewlekłych schorzeń jamy brzusznej wymagających leczenia chirurgicznego ( choroby żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego w tym nowotwory jelita cienkiego i jelita grubego)
 2. przepuklin brzusznych (operacje metodami tradycyjnymi i z użyciem wszczepów syntetycznych zgodnie ze standardami nowoczesnej chirurgii)
 3. ostrych schorzeń układu moczowego wymagających doraźnej interwencji chirurgicznej
 4. pourazowych stanów OUN, wymagających pilnego zabiegu operacyjnego
 5. pourazowych stanów narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej
 6. pourazowych stanów narządu ruchu w tym osteosynteza kości długich, osteosynteza złamań śródstawowych i przezstawowych, endoprotezoplastyka pourazowa stawu biodrowego i stawu ramiennego
 7. ran przewlekłych metodami zachowawczymi (VAC) i przeszczepami tkankowymi
Oddział chirurgiczny