• bip
  • epuap
  • logo ue

Oddział Wewnętrzny - Chorób Płuc i Gruźlicy

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Alina Brzozowska-Gałan
specjalista chorób płuc
Zastępca Kierownika
lek. med. Małgorzata Ryczek
specjalista chorób płuc i chorób wewnetrznych
Pielęgniarka Koordynująca
Agnieszka Dąbrowska

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 367

Gabinety lekarskie:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 453
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 380

Dyżurka pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 417

Dla pacjentów:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 354

SKYPE: link

Lekarze

lek. med. Anna Wachowicz
specjalista chorób wewnętrznych

Zakres działalności

Zakres usług medycznych świadczonych w oddziale Wewnętrznym - Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

  • Diagnostyka i leczenie dychawicy oskrzelowej
  • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób tchawicy, oskrzeli i płuc
  • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego i klatki piersiowej
  • Diagnostyka i leczenie obrzęku płuc
  • Diagnostyka i leczenie POCHP i innych obturacyjnych chorób układu oddechowego
  • Diagnostyka i leczenie niewydolności oddechowej
  • Diagnostyka i leczenie niewydolności krążenia i innych chorób układu krążenia
  • Diagnostyka i leczenie gruźlicy

Dodatkowe informacje

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc posiada 27 łóżek w salach 2 i 3 osobowych, salę wzmożonego nadzoru medycznego, która posiada nowoczesny sprzęt medyczny m.in. respiratory do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej/BIPAP/, kardiomonitory, aparaty CPAP, aparaty do tlenoterapii wysokoprzepływowej/HFNOT/, pulsoksymetry, defibrylatory, ssaki oraz pompy infuzyjne.

Wydzielona część oddziału służy do leczenia pacjentów z gruźlicą. Posiadamy 3 izolatki ze specjalistycznym systemem wentylacji i klimatyzacji. Jesteśmy jedynym w regionie oddziałem, który zajmuje się leczeniem pacjentów z gruźlicą płuc i pozapłucną.

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy prowadzi ponadto diagnostykę i leczenie pacjentów z innymi schorzeniami dróg oddechowych tj.ostre infekcje dróg oddechowych  w tym ostre zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej. Diagnozujemy zmiany w miąższu płuc, w opłucnej i śródpiersiu.

Posiadamy Pracownię Bronchoskopową wyposażoną w dwa nowoczesne bronchoskopy z torem wizyjnym.

W strukturze Oddziału funkcjonuje również Pracownia Spirometryczna, wyposażona w trzy spirometry. Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową jest niezbędnym elementem diagnostyki obturacyjnych chorób płuc jak astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli i inne.

Kolejnym badaniem wykonywanym w Oddziale jest test sześciominutowego chodu - cenne narzędzie w diagnostyce chorób układu oddechowego i krążenia.

Oddział chirurgiczny