• bip
 • epuap
 • logo ue
O Szpitalu

Zakres działalności

Opublikowano: 13 luty 2023

Zakres usług medycznych świadczonych w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I URAZOWEJ

 • Laparoskopowa i klasyczna cholecystektomia
 • Klasyczna appendektomia
 • Leczenie operacyjne przepuklin z wszczepem lub bez
 • Zabiegi klatki piersiowej – otwarty lub zamknięty drenaż klatki piersiowej, nakłucie opłucnej
 • Diagnostyka i leczenie laparoskopowe, klasyczne i zachowawcze chorób jelita cienkiego
 • Diagnostyka i leczenie laparoskopowe, klasyczne i zachowawcze chorób jelita grubego
 • Diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze chorób żołądka i dwunastnicy
 • Leczenie operacyjne niedrożności przewodu pokarmowego
 • Leczenie perforacji przewodu pokarmowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób trzustki
 • Inne zabiegi jamy brzusznej
 • Leczenie laparoskopowe krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Zabiegi operacyjne w zakresie układu moczowo-płciowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne urazów
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne urazów głowy
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zwichnięć i złamań w obrębie obręczy barkowej i kończyny górnej
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne zwichnięć i złamań w obrębie miednicy i kończyny dolnej
 • Operacyjne leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów w obrębie kończyny górnej Operacyjne leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów w obrębie kończyny dolnej
 • Impalntacja portu naczyniowego

ODDZIAŁ DZIECIĘCY WEWNĘTRZNY

 • Diagnostyka i leczenie chorób uszu, gardła i nosa
 • Diagnostyka i leczenie chorób górnego i dolnego odcinka dróg oddechowych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń metabolicznych i zaburzeń odżywiania
 • Diagnostyka i leczenie chorób infekcyjnych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego
 • Diagnostyka i leczenie chorób zapalnych stawów i tkanki łącznej
 • Diagnostyka i leczenie bólów głowy
 • Diagnostyka i leczenie drgawek i padaczek
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń zachowania
 • Diagnostyka i leczenie chorób krwi i układu krążenia
 • Diagnostyka i leczenie chorób skóry
 • Diagnostyka i leczenie lekkich zatruć

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY-REUMATOLOGIA

 • Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
 • Diagnostyka i leczenie chorób tkanek miękkich
 • Diagnostyka i leczenie chorób zapalnych stawów
 • Diagnostyka i leczenie chorób niezapalnych kości i stawów
 • Diagnostyka i leczenie układowych chorób tkanki łącznej
 • Diagnostyka i leczenie chorób dermatologicznych
 • Diagnostyka i leczenie w ramach programów lekowych (ŁZS i RZS)
 • Zabiegi lecznicze z zakresu fizjoterapii

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

 • Diagnostyka i leczenie chorób nerwów czaszkowych
 • Diagnostyka i leczenie bólów głowy
 • Diagnostyka i leczenie chorób gardła, uszu i nosa
 • Zabiegi uszu, jamy ustnej, nosa, gardła, krtani

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH

 • Diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych wirusowych – COVID-19
 • Diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych nie wirusowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób wątroby
 • Diagnostyka i leczenie chorób zapalnych jelit

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DZIECIĘCY 

 • Diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych wirusowych – COVID-19
 • Diagnostyka i leczenie chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych żołądka i jelit
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych i metabolicznych
 • Diagnostyka i leczenie zakażeń nie wirusowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób infekcyjnych w tym immunologicznych
 • Diagnostyka i leczenie nietypowego zapalenia płuc
 • Leczenie zaburzeń wodno-elektrolitowych

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

 • Diagnostyka i leczenie chorób układu wydzielania wewnętrznego (cukrzyca pojawiająca się w ciąży)
 • Diagnostyka i leczenie chorób pęcherza moczowego i moczowodu
 • Diagnostyka i leczenie w zagrażającym lub dokonanym poronieniu
 • Zabiegi górnej i dolnej części układu rozrodczego
 • Zabiegi w nietrzymaniu moczu
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób górnej części układu rozrodczego
 • Diagnostyka i leczenie chorób jajników, jajowodów i miednicy mniejszej
 • Leczenie zachowawcze chorób układu rozrodczego
 • Poród samoistny w ułożeniu podłużnym potylicowym
 • Poród przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych
 • Diagnostyka, obserwacja i leczenie patologii ciąży i połogu

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY-KARDIOLOGICZNY Z OGÓLNOINTERNISTYCZNYM

 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (stabilna, niestabilna)
 • Diagnostyka i leczenie zapalenia wsierdzia, mięśnia sercowego, osierdzia
 • Diagnostyka i leczenie zawału serca i jego powikłań
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności serca (ostra i przewlekła)
 • Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
 • Diagnostyka i leczenie dychawicy oskrzelowej
 • Diagnostyka i leczenie zatorów płucnych
 • Diagnostyka i leczenie nietypowego zapalenia płuc
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech senny)
 • Diagnostyka i leczenie innych chorób układu oddechowego
 • Diagnostyka i leczenie omdleń i zapaści
 • Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej
 • Diagnostyka i leczenie chorób zastawek serca
 • Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
 • Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Diagnostyka i leczenie cukrzycy i innych stanów hipoglikemicznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń metabolicznych i zaburzeń odżywiania
 • Diagnostyka i leczenie zakażeń pęcherza moczowego, nerek lub dróg moczowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób naczyń
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu krwiotwórczego, odpornościowego i zaburzeń krzepliwości
 • Leczenie zatruć lekkich i średnich
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób naczyń mózgowych

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY-CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

 • Diagnostyka i leczenie dychawicy oskrzelowej
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób tchawicy, oskrzeli i płuc
 • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Diagnostyka i leczenie obrzęku płuc
 • Diagnostyka i leczenie POCHP i innych obturacyjnych chorób układu oddechowego
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności oddechowej
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności krążenia i innych chorób układu krążenia
 • Diagnostyka i leczenie gruźlicy

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY-GERIATRIA

 • Diagnostyka i leczenie POCHP i innych obturacyjnych chorób układu oddechowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób tchawicy, oskrzeli i płuc
 • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego i klatki piersiowej
 • Diagnostyka i leczenie dychawicy oskrzelowej
 • Diagnostyka i leczenie przemijającego niedokrwienia mózgu oraz chorób naczyń mózgowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób nerwów obwodowych i układu nerwowego
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności krążenia i innych chorób układu krążenia
 • Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
 • Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Diagnostyka i leczenie chorób dermatologicznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń wodno-elektrolitowych
 • Leczenie zaburzeń wodno-elektrolitowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • Diagnostyka i leczenie zakażeń pęcherza moczowego, nerek lub dróg moczowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób naczyń
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu krwiotwórczego, odpornościowego i zaburzeń krzepliwości
 • Leczenie zatruć lekkich
 • Diagnostyka i leczenie gorączki niejasnego pochodzenia
 • Diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych nie wirusowych

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY-NEUROLOGIA I LECZENIE PADACZEK

 • Diagnostyka i leczenie chorób nerwów obwodowych i układu nerwowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze guzów mózgu i rdzenia kręgowego
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób naczyń mózgowych
 • Diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych OUN
 • Diagnostyka i leczenie przemijającego niedokrwienia mózgu
 • Diagnostyka i leczenie zachowawcze udaru mózgu
 • Diagnostyka i leczenie bólów głowy
 • Diagnostyka i leczenie padaczek

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

 • Leczenie pacjentów z niewydolnością nerek
 • Leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową
 • Leczenie pacjentów z posocznicą
 • Leczenie pacjentów z niedrożnością jelitową
 • Leczenie pacjentów z urazem śródczaszkowym
 • Leczenie pacjentów z krwotokiem mózgowym, pod oponą twardą, podpajęczynówkowym,
 • Leczenie pacjentów z krwotokiem żołądkowo-jelitowym
 • Leczenie pacjentów z urazami klatki piersiowej
 • Leczenie pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn
 • Leczenie pacjentów z niewydolnością serca, zawałem serca
 • Leczenie pacjentów we wstrząsie
 • Leczenie zatruć
 • Prowadzenie chorych pooperacyjnych

 

Znajdź nas na Facebooku