• bip
 • epuap
 • logo ue

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt

Koordynator Oddziału
lek. Mateusz Miszczyszyn
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Sylwia Czuryło
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Gabinety lekarskie:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 403, 424

Dyżurki pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 480, 513

SKYPE: link

Lekarze

lek. med. Paweł Błaszczyk
lek. med. Marta Gawrońska-Petryk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Katarzyna Grajeta
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Anna Górna
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Janusz Najda
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Wojciech Kowal
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Marcin Kura
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Barbara Kusz
lek. med. Anna Molenda
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Zofia Pękalska
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Katarzyna Pokryszka
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Krzysztof Rozwadowski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Ałła Wakulczyk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zakres działalności

Zakres usług medycznych świadczonych w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

 • Leczenie pacjentów z niewydolnością nerek
 • Leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową
 • Leczenie pacjentów z posocznicą
 • Leczenie pacjentów z niedrożnością jelitową
 • Leczenie pacjentów z urazem śródczaszkowym
 • Leczenie pacjentów z krwotokiem mózgowym, pod oponą twardą, podpajęczynówkowym,
 • Leczenie pacjentów z krwotokiem żołądkowo-jelitowym
 • Leczenie pacjentów z urazami klatki piersiowej
 • Leczenie pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn
 • Leczenie pacjentów z niewydolnością serca, zawałem serca
 • Leczenie pacjentów we wstrząsie
 • Leczenie zatruć
 • Prowadzenie chorych pooperacyjnych

Dodatkowe informacje

Oddział posiada 5 stanowisk intensywnej terapii dorosłych z możliwością sztucznej wentylacji i monitorowania czynności życiowych metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi. Możliwe jest prowadzenie przyłóżkowej ciągłej terapii nerkozastępczej.

Oddział jest jednostką o charakterze wieloprofilowym – najczęściej prowadzone jest leczenie pacjentów z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi, z urazami wielomiejscowymi i posocznicą. 
Oddział zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej, SOR,  Działu Diagnostyki Obrazowej. Zapewniony jest szybki i łatwy dostęp do sal operacyjnych.
Personel oddziału prowadzi znieczulenia w salach operacyjnych, w salach zabiegowych  i na sali do cięć cesarskich. Prowadzi znieczulenia do zabiegów z zakresu chirurgii , laryngologii, ginekologii, położnictwa i do procedur diagnostycznych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt.

Oddział chirurgiczny