• bip
  • epuap
  • logo ue
Aktualności

Umowy na sprzęt dla SOR

Opublikowano: 20 kwiecień 2024
Umowy na sprzęt dla SOR
W dniu 19.04.2024r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim podpisał umowy na realizacje zadań przewidzianych w ramach inwestycji pn. „Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim pracowni diagnostycznych”, która została dofinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego.
W ramach inwestycji zawarte zostały dwie umowy.
Pierwsza umowa z firmą TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa, na dostawę przewoźnego aparatu RTG, stacjonarnego aparatu RTG oraz tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych pracowni.
Całkowita wartość umowy to 6 159 525,00 zł.
Druga umowa z firmą Walmed Sp. z o.o. ul. Ptaków leśnych 73, 05-500 Jastrzębie, na dostawę sprzętu medycznego takiego jak:
- defibrylatory z możliwością przesyłania danych - 2 szt.,
- automat do resuscytacji - 1 szt.,
- analizator parametrów krytycznych - 1 szt.,
- aparaty EKG - 2szt.,
- wózki transportowe - 2szt.
Całkowita wartość umowy 459 561,60 zł
Całkowita wartość inwestycji to 6 619 086,60 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Medycznego – 6 437 352 zł.
Dziękujemy:
Panu Jarosław Korzeń – Wicestarosta za pomoc w pozyskaniu środków na realizację inwestycji.

Znajdź nas na Facebooku