• bip
  • epuap
  • logo ue
Aktualności

Kiedy wezwać Pogotowie Ratunkowe?

Opublikowano: 10 maj 2024
Zespół Ratownictwa Medycznego
Pogotowie Ratunkowe
Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, bo zagrożone jest Twoje lub czyjeś życie, możesz zadzwonić na jeden z dwóch numerów ratunkowych: 999 lub 112.
Telefony ratunkowe miej zawsze pod ręką, ale nigdy nie dzwoń bez poważnego powodu.
Nie wzywaj karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
Nie odkładaj słuchawki, nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie zakończy rozmowy. Połączenia na numery alarmowe są bezpłatne – nie zapłacisz za tę rozmowę bez względu na długość jej trwania.
Czekając na karetkę, staraj się nie korzystać z telefonu, z którego było zgłoszenie. Do chwili przyjazdu karetki jest to jedyna możliwość kontaktu. Dyspozytor lub zespół karetki może próbować skontaktować się z Tobą, by uzyskać dodatkowe informacje.
Sytuacje, które wymagają wezwania zespołu ratownictwa medycznego:
• utrata przytomności
• zaburzenia świadomości
• urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego
• bardzo wysoka gorączka z drgawkami i/lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują
• zatrzymanie akcji serca
• ostry ból w klatce piersiowej lub ostry ból brzucha
• drgawki
• zaburzenia rytmu serca
• nasilona duszność
• uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
• masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
• masywny krwotok z dróg rodnych
• gwałtownie postępujący poród
• ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzę
• zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami, połknięcie środka żrącego
• rozległe oparzenia
• udar cieplny
• wyziębienie organizmu
• porażenie prądem
• podtopienie lub utonięcie
• zadławienie się
• agresja spowodowana chorobą psychiczną
• próba samobójcza
• upadek z dużej wysokości
• rozległa rana będąca efektem urazu
• urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.
Zespół ratownictwa medycznego ma za zadanie ustabilizować pacjenta, by było możliwe bezpieczne przewiezienie go do szpitala.

Znajdź nas na Facebooku