• bip
  • epuap
  • logo ue
Aktualności

Budowa Bloku Operacyjnego i oddziałów

Opublikowano: 03 lipiec 2024
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim realizuje zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa pn. „ Budowa budynku szpitalnego dla centralnego bloku operacyjnego i oddziałów zabiegowych z przebudową istniejących budynków”
 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje działania prowadzące do powstania nowego obiektu szpitalnego na cele Centralnego Bloku Operacyjnego oraz oddziałów szpitalnych.
 
Na działanie te składają się między innymi: opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, budowa nowego, 5-cio kondygnacyjnego i podpiwniczonego budynku i połączonego łącznikami z istniejącymi budynkami szpitala oraz przebudowa istniejącego budynku głównego. W nowym obiekcie zlokalizowane zostaną Centralny Blok Operacyjny, Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii z częścią Otolaryngologiczną,
Pracownia endoskopii oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Blokiem Porodowym oraz Oddziałem Noworodkowym.
 
Zakresem inwestycji objęte jest również doposażenie oddziałów w specjalistyczną aparaturę i wyposażenie medyczne.
W efekcie szpital zyska niezbędne zaplecze do udzielania usług zdrowotnych na najwyższym poziomie, uzyska możliwość wprowadzenia nowych procedur leczenia, co wpłynie na ciągłość i kompleksowość procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
 
Szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi 111 250 000 zł,
w tym
dotacja celowa z budżetu państwa - 88 999 998,00 zł;
dotacja z budżetu powiatu tomaszowskiego - 5 996 534,00 zł

Znajdź nas na Facebooku